Thông báo tuyển chọn các tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài nghiên cứu ứng dụng KH&CN từ Quỹ Phát triển KH&CN

10:02,10-01-2019 | Tác giả: Thanh Liêm
Nguồn: Công văn số 08/CSPR-VP ngày 08/01/2019 của Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng | Xem với cỡ chữ | Từ viết tắt

Theo nội dung Công văn số 08/CSPR-VP ngày 08/01/2019 của Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng, Sở KH&CN thông báo tới các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện và năng lực đăng ký tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện các đề tài nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ từ Quỹ Phát triển KH&CN, cụ thể sau:


1. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ

- Đề tài: Ứng dụng lò hơi tải nhiệt cho lò sấy cao su cốm thay cho đốt bằng ga LPG;

- Đề tài: Lắp đặt biến tần cho dây chuyền chế biến nhà máy chế biến Trung tâm;

- Đề tài: Định hướng hoạt động nghiên cứu đổi mới công nghệ chế biến của công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng giai đoạn 2019- 2025.

2. Tổ chức và cá nhân chuẩn bị hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ KH&CN (các biểu mẫu theo Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ), bao gồm:

2.1. Hồ sơ pháp lý của tổ chức chủ trì:

a) Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức chủ trì;

b) Điều lệ hoạt động của tổ chức chủ trì (nếu có);

2.2. Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ (Biểu B1-1-ĐON);

2.3. Thuyết minh đề tài (Biểu B1-2a-TMĐTCN hoặc Biểu B1-2b-TMĐTXH); thuyết minh đề án (Biểu B1-2d-TMĐA). Thuyết minh dự án KHCN được chuẩn bị theo biểu mẫu của từng chương trình khoa học và công nghệ tương ứng;

2.4. Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ (Biểu B1-3-LLTC);

2.5. Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự (Biểu B1-4-LLCN);

2.6. Lý lịch khoa học của chuyên gia trong nước, chuyên gia nước ngoài (Biểu B1-4-LLCN), trong đó có kê khai mức lương chuyên gia (trường hợp nhiệm vụ khoa học và công nghệ có thuê chuyên gia);

2.7. Văn bản xác nhận (nếu có) về sự đồng ý của các tổ chức tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (Biểu B1-5-PHNC);

2.8. Báo giá thiết bị, nguyên vật liệu chính cần mua sắm, dịch vụ cần thuê để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (thời gian báo giá không quá 30 ngày tính đến thời điểm nộp hồ sơ). Báo giá được cập nhật, điều chỉnh, bổ sung trước thời điểm họp thẩm định kinh phí (nếu cần);

2.9. Báo cáo tài chính của 02 đến 03 năm gần nhất của tổ chức chủ trì đã nộp các cơ quan quản lý theo quy định;

2.10. Tài liệu liên quan khác, nếu tổ chức đăng ký tham gia tuyển chọn hoặc giao trực tiếp thấy cần thiết bổ sung làm tăng tính thuyết phục của hồ sơ hoặc đơn vị quản lý cần làm rõ thông tin trong quá trình tuyển chọn và thẩm định nhiệm vụ.

3. Yêu cầu về hồ sơ:

- Số lượng: 15 bộ, bản chính.

- Hồ sơ phải được niêm phong và ghi rõ bên ngoài:

(1) Tên nhiệm vụ;

(2) Tên, địa chỉ tổ chức chủ trì;

(3) Họ và tên cá nhân đăng ký chủ trì đề tài và danh sách những người tham gia thực hiện chính;

(4) Liệt kê các tài liệu, văn bản có trong hồ sơ. Thiếu một trong các biểu mẫu trên thì hồ sơ coi như không hợp lệ.

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 09/3/2019.

Địa chỉ nhận hồ sơ: Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.

Lưu ý: Hồ sơ đã nộp không hoàn lại.

Tin liên quan

Trưởng Ban biên tập: Th.S Nguyễn Minh Quang - P. Giám đốc Sở KH&CN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tthongtin.skhcn@binhphuoc.gov.vn