Xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2018

21:42,08-09-2017 | Tác giả: Trần Nguyên Cốp
Xem với cỡ chữ | Từ viết tắt

Ngày 08/9, Hội đồng KH&CN tỉnh Bình Phước do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng - Chủ tịch Hội đồng, đã chủ trì họp tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2018.


Theo báo cáo tại cuộc họp, thời gian qua, Sở KH&CN đã thông báo đến các sở, ban, ngành của tỉnh, Hội đồng KH&CN, UBND các huyện, thị xã; các doanh nghiệp KH&CN, tổ chức KH&CN trong tỉnh về việc đề xuất các đề tài, dự án nghiên cứu ứng dụngKH&CN năm 2018. Qua tiếp nhận, tổng hợp, Sở KH&CN đã nhận được 54 phiếu đề xuất. Để tránh trùng lắp với những đề tài đã nghiên cứu trước đây tại tỉnh Bình Phước, Sở KH&CN đã tiến hành rà soát, cập nhật các chủ trương, chính sách của tỉnh liên quan đến KH&CN, sắp xếp thành 03 dạng, gồm có: 10 đề tài được xem là cần thiết và có tính khả thi; 09 đề tài chưa cần thiết phải thực hiện; 35 đề tài trùng lắp, đã thực hiện, không khả thi.Các thành viên Hội đồng tư vấn, thảo luận tại cuộc họp. Ảnh: TL

Trên cơ sở xác định các nhiệm vụ KH&CN được đề xuất phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, phù hợp với đề án, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; có tính mới, tính sáng tạo, có khả năng ứng dụng mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội thiết thực cho địa phương; đặc biệt mỗi nhiệm vụ KH&CN được đề xuất phải gắn với đơn vị tiếp nhận, chuyển giao cụ thể, các thành viên dự họp đã tiến hành thảo luận, tập trung phân tích, đánh giá những ưu, khuyết điểm của các đề tài dựa trên từng nhiệm vụ cụ thể ở nhiều mặt. Kết quả, Hội đồng đã lựa chọn được 09 nhiệm vụ trong tổng số 54 nhiệm vụ được đề xuất. Đối với các đề xuất được Hội đồng lựa chọn, Sở KH&CN sẽ hoàn thiện các thủ tục trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN năm 2018 theo quy định./.

Tin liên quan

Trưởng Ban biên tập: Th.S Nguyễn Minh Quang - P. Giám đốc Sở KH&CN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thị xã Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tthongtin.skhcn@binhphuoc.gov.vn