Ban hành Quy chế cấp, cấp lại, sửa đổi và thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Bình Phước” cho sản phẩm hạt điều

16:34,01-10-2018 | Tác giả: Thanh Liêm
Xem với cỡ chữ | Từ viết tắt

Ngày 26-9-2018, Giám đốc Sở KH&CN đã ban hành Quy chế cấp, cấp lại, sửa đổi và thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Bình Phước” cho sản phẩm hạt điều tại Quyết định số 806/QĐ-SKHCN.


Quy chế này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm hạt điều trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Theo Quy chế này, Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Bình Phước” cho sản phẩm hạt điều được quy định như sau:

1. Đối với các tổ chức, cá nhân là Hội viên của Hội Điều Bình Phước, thành phần hồ sơ gồm:

a) 01 bản gốc và 01 bản sao Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Bình Phước” cho sản phẩm hạt điều theo mẫu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này (có thể tải về tại đây);

b) 01 bản gốc và 01 bản sao Báo cáo tự đánh giá sự phù hợp của tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng chỉ dẫn địa lý “Bình Phước” cho sản phẩm hạt điều và các tài liệu bổ trợ kèm theo (Mẫu báo cáo có thể tải về tại đây);

c) 02 Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với ngành nghề phù hợp với hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hạt điều;

d) 02 Bản sao công chứng giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (hoặc giấy tờ hợp pháp có giá trị tương đương) đối với các cơ sở sơ chế, chế biến hạt điều theo quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm;

đ) 02 Bản sao giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp (nếu có);

e) 01 bản gốc và 01 bản sao Giấy ủy quyền (nếu chủ đơn ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp hồ sơ).

2. Đối với các tổ chức, cá nhân không phải là Hội viên Hội điều Bình Phước, thành phần hồ sơ gồm:

a) Các tài liệu quy định tại Mục 1 nêu trên;

b) 02 Bản sao Hợp đồng giữa chủ đơn và Hội Điều Bình Phước về việc sử dụng dịch vụ kiểm soát nội bộ của Hội Điều Bình Phước đối với chỉ dẫn địa lý “Bình Phước” cho sản phẩm hạt điều.

Hồ sơ được coi là hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: có đầy đủ các thành phần, số lượng tài liệu theo quy định; người ký tên xác nhận trong các tài liệu của hồ sơ phải là người đại diện theo pháp luật; trường hợp chủ đơn là tổ chức có con dấu riêng thì phải đóng dấu giáp lai xác nhận vào các trang tài liệu; các tài liệu phải còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng chỉ dẫn địa lý “Bình Phước” cho sản phẩm hạt điều có thể nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước theo địa chỉ: Số 678, quốc lộ 14, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Tin liên quan

Trưởng Ban biên tập: Th.S Nguyễn Minh Quang - P. Giám đốc Sở KH&CN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thị xã Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tthongtin.skhcn@binhphuoc.gov.vn