Mời tham gia Dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

16:34,11-03-2019 | Tác giả: Thanh Liêm
Xem với cỡ chữ | Từ viết tắt

Ngày 04/11/2016, Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bình Phước giai đoạn 2016-2020” tại Quyết định số 2849/QĐ-UBND. Theo đó, để triển khai Dự án này, Sở KH&CN vừa có văn bản gửi tới các sở ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh để thông tin về các nội dung hỗ trợ cho doanh nghiệp như sau:


- Xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến như ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001, ISO 22000, ISO 26000, SA 8000, ISO 50001, ISO/IEC 17025, OHSAS 18000…

- Xây dựng và áp dụng các tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt như VietGap, GlobalGap.

- Tư vấn áp dụng các công cụ năng suất như KAIZEN, 5S, 07 công cụ thống kê, cân bằng chuyền, housekeeping…

- Hỗ trợ cho các doanh nghiệp tham gia và đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia, tham gia và đạt Giải thưởng Chất lượng Châu Á Thái Bình Dương.

- Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy.         

- Xây dựng kế hoạch kiểm soát chất lượng sản phẩm, chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy.

- Thiết kế và xây dựng website.

- Xây dựng, ứng dụng giải pháp tiết kiệm năng lượng trong sản xuất, kinh doanh.

Đối tượng được hỗ trợ: Tất cả các doanh nghiệp Việt Nam thuộc mọi thành phần kinh tế, các đơn vị sự nghiệp nhà nước đóng trên địa bàn tỉnh Bình Phước, trong đó ưu tiên cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ và doanh nghiệp sản xuất hàng hóa chủ lực của tỉnh.

Để đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ và mục tiêu của dự án, Sở KH&CN đề nghị các cơ quan liên quan trong phạm vi quản lý của mình phối hợp tuyên truyền, phổ biến và cung cấp nội dung hỗ trợ của dự án cho các doanh nghiệp trong phạm vi quản lý; tổng hợp phiếu đăng ký tham gia dự án (theo mẫu đính kèm) của các doanh nghiệp, chuyển về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 15/4/2019 theo địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. ĐT: 0271.3870685. Fax: 0271.3879113. DĐ: 0903453333 (ông Trần Văn Tiến). Email: tranvantien.skhcn@binhphuoc.gov.vn.

Doanh nghiệp có thể nộp phiếu đăng ký trực tiếp về cơ quan đầu mối hoặc Sở KH&CN để tổng hợp.

Nội dung Quyết định số 2849/QĐ-UBND ngày 04/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bình Phước giai đoạn 2016-2020” có thể xem trực tiếp tại đây.


Tin liên quan

Trưởng Ban biên tập: Th.S Nguyễn Minh Quang - P. Giám đốc Sở KH&CN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tthongtin.skhcn@binhphuoc.gov.vn