Từ khóa
Quyết định số Ngày quyết định
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Cấp ban hành Lĩnh vực
Thanh tra từ ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Đến ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.

Quyết định số

Ngày quyết định

Cấp ban hành

Nội dung

34/QĐ-XPVPHC

22/10/2018

Chánh Thanh tra Sở KH&CN

Xử phạt vi phạm hành chính về chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Quyết định số

Ngày quyết định

Cấp ban hành

Nội dung

33/QĐ-XPVPHC

17/10/2018

Chánh Thanh tra Sở KH&CN

Xử phạt vi phạm hành chính về chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Quyết định số

Ngày quyết định

Cấp ban hành

Nội dung

681/QĐ-SKHCN

16/08/2018

Giám đốc Sở KH&CN

Thanh tra về đoàn thanh tra Chuyên đề về Chương trình "Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN phục vụ phát triển xã hội nông thôn miền núi" giai đoạn từ năm 2011 đến nay

Quyết định số

Ngày quyết định

Cấp ban hành

Nội dung

87/QĐ-XPVPHC

29/09/2017

Chánh Thanh tra Sở KH&CN

Xử phạt vi phạm hành chính về chất lượng

Quyết định số

Ngày quyết định

Cấp ban hành

Nội dung

829/QĐ-SKHCN

15/09/2017

Giám đốc Sở KH&CN

Thành lập Đoàn Thanh tra chuyên ngành về Đo lường

Quyết định số

Ngày quyết định

Cấp ban hành

Nội dung

82/QĐ-XPVPHC

31/07/2017

Chánh Thanh tra Sở KH&CN

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo lường và năng lượng nguyên tử

Số dữ liệu:
select

Trưởng Ban biên tập: Th.S Nguyễn Minh Quang - P. Giám đốc Sở KH&CN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thị xã Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tthongtin.skhcn@binhphuoc.gov.vn