Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước được kiện toàn theo Quyết định số 850/QĐ-SKHCN ngày 08/10/2018 của Giám đốc Sở KH&CN, bao gồm các thành viên sau đây:

STT Họ và tên Chức vụ chuyên môn Chức vụ trong
Ban Biên tập
1  Ông Nguyễn Minh Quang   Phó Giám đốc Sở KH&CN      Trưởng ban
2  Ông Lê Hữu Hoà  Trưởng phòng Quản lý Chuyên ngành      Phó Trưởng ban
3  Ông Lê Minh Quang  Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng      Thành viên
4  Ông Lý Văn Dưỡng  Trưởng phòng Quản lý Khoa học      Thành viên
5  Ông Đoàn Thanh Hải  Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN      Thành viên
6  Ông Nguyễn Duy  Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng      Thành viên
7  Ông Nguyễn Ngọc Lai  Trưởng phòng Quản lý Công nghệ và thị trường công nghệ      Thành viên
8  Ông Hoàng Phước Anh  Chánh Văn phòng      Thành viên
9  Ông Lê Văn Duyệt  Chánh Thanh tra Sở      Thành viên
10  Bà Huỳnh Thị Kim Thoa  Kế toán trưởng Sở KH&CN      Thành viên
11  Bà Lê Thị Hương Bình  Chuyên viên Phòng Quản lý Chuyên ngành      Thành viên
12  Ông Bùi Thanh Liêm  Chuyên viên Phòng Quản lý Chuyên ngành      Thành viên, Thư ký Ban Biên tập
     Quản trị Cổng thông tin
 
Ban Biên tập làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, có nhiệm vụ tổ chức, chỉ đạo việc biên tập, kiểm duyệt, thẩm định nội dung thông tin để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở KH&CN nhằm đảm bảo cho việc cung cấp và cập nhật thông tin kịp thời, chính xác, hiệu quả và thường xuyên theo quy định.

Ban Biên tập hoạt động theo Quy chế quản lý, cung cấp, khai thác và sử dụng thông tin trên Cổng thông tin điện tử do Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ban hành tại Quyết định số 158/QĐ-SKHCN ngày 11/3/2015.
 
 

Trưởng Ban biên tập: Th.S Nguyễn Minh Quang - P. Giám đốc Sở KH&CN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thị xã Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tthongtin.skhcn@binhphuoc.gov.vn