SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BÌNH PHƯỚC


Sở Khoa học và Công nghệ Bình Phước chúc mừng năm mới!

Địa chỉ: Số 678, Phường Tân Phú, thị Xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Điện thoại:  0271 3879 112
Fax: 0271 3879 113
Email: sokhcn@binhphuoc.gov.vn
 
CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG
 
 1. Văn phòng Sở
 
- Điện thoại: 02713.879.112
- Email: vanphong.skhcn@binhphuoc.gov.vn
- Chánh Văn phòng: Ông Hoàng Phước Anh
   + Điện thoại: 0918.445.809 
   + Email: hoangphuocanh.skhcn@binhphuoc.gov.vn
 
 
2. Phòng Kế hoạch – Tài chính
 
- Điện thoại: 02713.700.017
- Email: khtc.skhcn@binhphuoc.gov.vn
- Trưởng phòng: Ông Nguyễn Văn Hiếu
   + Điện thoại: 0902.393.779
   + Email: nguyenvanhieu.skhcn@binhphuoc.gov.vn
- Phó Trưởng phòng, Kế toán trưởng: Bà Huỳnh Thị Kim Thoa
   + Điện thoại: 02713.870.365
   + Email: huynhthikimthoa.skhcn@binhphuoc.gov.vn
 
 
3. Phòng Quản lý khoa học
 
- Điện thoại: 02713.870.053
- Email: qlkh.skhcn@binhphuoc.gov.vn
- Trưởng phòng:  Ông Lý Văn Dưỡng
   + Điện thoại: 02713.509.181
   + Email: lyvanduong.skhcn@binhphuoc.gov.vn
- Phó phòng: Bà Phạm Thị Hồng Vân
   + Điện thoại: 0918.970.349
   + Email: phamthihongvan.skhcn@binhphuoc.gov.vn
 
 
4. Phòng Quản lý Công nghệ và thị trường công nghệ
 
- Điện thoại: 02713.887.511
- Email: congnghe.skhcn@binhphuoc.gov.vn
- Trưởng phòng: Ông Nguyễn Ngọc Lai
   + Điện thoại: 0918.552.469  
   + Email: nguyenngoclai.skhcn@binhphuoc.gov.vn
 
 
5. Phòng Quản lý chuyên ngành
 
- Điện thoại: 02713.870.685
- Email: thongtin.skhcn@binhphuoc.gov.vn
- Trưởng phòng: Ông Lê Hữu Hoà
   + Điện thoại: 0918.954.598 hoặc 02713.502.117
   + Email: lehuuhoa.skhcn@binhphuoc.gov.vn
 
 
6. Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ cơ sở
 
- Điện thoại: 02713.999.367
- Email: pcs.skhcn@binhphuoc.gov.vn
- Phụ trách Phòng: PGĐ Sở Đặng Hà Giang
 
 
7. Phòng Thanh tra
- Điện thoại: 02713.870.686
- Email: thanhtra.skhcn@binhphuoc.gov.vn
- Chánh Thanh tra: Ông Lê Văn Duyệt
   + Điện thoại: 0913.619.982
   + Email: levanduyet.skhcn@binhphuoc.gov.vn
 
 
CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
 
1. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
 
- Điện thoại:  02713.886.184
- Email : tdc.skhcn@binhphuoc.gov.vn
- Chi cục trưởng: Ông Lê Minh Quang
 + Điện thoại: 0913720447 hoặc 02713.501.040
 + Email: leminhquang.skhcn@binhphuoc.gov.vn
- Phó Chi cục trưởng: Ông Trần Quang Thành
 + Điện thoại: 0918271445
 + Email: tranquangthanh.skhcn@binhphuoc.gov.vn
- Phó Chi cục trưởng: Ông Đào Đức Thanh
 + Điện thoại: 0978.278.979
 + Email: daoducthanh.skhcn@binhphuoc.gov.vn
 
2. Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ
 
- Điện thoại:  02713.888.554 Fax: 02713888554
- Email: ttud.skhcn@binhphuoc.gov.vn
- Giám đốc: Ông Đoàn Thanh Hải
   + Điện thoại: 0932.365.789
   + Email: doanthanhhai.skhcn@binhphuoc.gov.vn
- Phó Giám đốc: Ông Trương Ích Đức
   + Điện thoại: 02713.500.050
   + Email: truongichduc.skhcn@binhphuoc.gov.vn
- Phó Giám đốc: Đàm Văn Toàn
   + Điện thoại: 0989.990.687
   + Email: damvantoan.skhcn@binhphuoc.gov.vn

Chi tiết >>
 
3. Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
 
- Điện thoại:  02713886084 Fax: 02713886084
- Email: ttdl.skhcn@binhphuoc.gov.vn
- Giám đốc: Ông Nguyễn Duy
   + Điện thoại: 02713.500.113 hoặc 0902.389.515
   + Email: nguyenduy.skhcn@binhphuoc.gov.vn

Chi tiết >>
 
BAN BIÊN TẬP CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
 
- Điện thoại:  0271 3870 685
- Email: thongtin.skhcn@binhphuoc.gov.vn
- Trưởng Ban Biên tập: Ths. Nguyễn Minh Quang - PGĐ Sở KH&CN
- Phó Trưởng Ban thường trực: Ông Lê Hữu Hoà - TP. Quản lý Chuyên ngành.
 
 
 

Trưởng Ban biên tập: Th.S Nguyễn Minh Quang - P. Giám đốc Sở KH&CN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thị xã Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tthongtin.skhcn@binhphuoc.gov.vn