17 giải pháp được công nhận sáng kiến cấp tỉnh trong đợt 3 năm 2018

22:37,18-10-2018 | Tác giả: Thanh Liêm
Xem với cỡ chữ | Từ viết tắt

Sáng ngày 18-10, Hội đồng Sáng kiến cấp tỉnh đã họp xem xét các hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến cấp tỉnh trong đợt 3 năm 2018. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng (Chủ tịch Hội đồng Sáng kiến cấp tỉnh) đã uỷ quyền cho ông Hà Anh Dũng - Tỉnh uỷ viên, Quyền Giám đốc Sở KH&CN, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng chủ trì cuộc họp. Ngoài các thành viên Hội đồng, Tổ Thư ký, Tổ chuyên môn, còn có một số chuyên gia trong lĩnh vực áp dụng sáng kiến để tư vấn cho Hội đồng.


Theo báo cáo của Tổ Thư ký, hiện nay, Sở KH&CN đã tiếp nhận được 121 hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến cấp tỉnh và 2 hồ sơ đề nghị xét phạm vi ảnh hưởng và khả năng nhân rộng của sáng kiến trên phạm vi toàn quốc, trong đó khối giáo dục và đào tạo có số lượng hồ sơ nhiều nhất (97 hồ sơ). Qua tiếp nhận, tổng hợp, phân loại các hồ sơ và ý kiến của một số chuyên gia trong lĩnh vực áp dụng sáng kiến, đối với những giải pháp cần phải làm rõ hiệu quả áp dụng thực tế hoặc xác minh rõ nội dung sáng kiến, đồng tác giả sáng kiến, Tổ Thư ký đã tham mưu Sở KH&CN tổ chức kiểm tra, xác minh thực tế tại cơ sở áp dụng sáng kiến hoặc mời tác giả đến làm việc trực tiếp để tư vấn, hướng dẫn giải trình làm rõ, từ đó có cơ sở tham mưu cho Hội đồng xem xét quyết định. Căn cứ kết quả xử lý các hồ sơ, Tổ Thư ký đã trình Hội đồng xem xét 60 giải pháp trong kỳ họp này.Ông Hà Anh Dũng - Tỉnh uỷ viên, Quyền Giám đốc Sở KH&CN, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng đều thống nhất cao với kết quả đánh giá của Tổ Thư ký, Tổ chuyên môn. Đối với hồ sơ đề nghị đặc cách của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Phước, các thành viên Hội đồng chỉ đồng ý xét đặc cách và công nhận cho các tác giả có tên ghi rõ trong giấy chứng nhận đoạt giải do Đài Tiếng nói Việt Nam cấp, còn những cá nhân không có tên trong giấy chứng nhận thì không có cơ sở công nhận đồng tác giả. Các thành viên Hội đồng cũng đã tập trung thảo luận, làm rõ nội dung và hiệu quả 2 giải pháp đề nghị công nhận  phạm vi ảnh hưởng và khả năng nhân rộng của sáng kiến trên phạm vi toàn quốc. Ngoài ra, các thành viên dự họp cũng đã thảo luận, chia sẻ khó khăn trong vấn đề kinh phí chi cho hoạt động xét công nhận sáng kiến từ cấp tỉnh tới cơ sở.

Kết quả, các thành viên Hội đồng đã bỏ phiếu công nhận 17 sáng kiến cấp tỉnh, công nhận phạm vi ảnh hưởng và khả năng nhân rộng của 2 sáng kiến thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên phạm vi toàn quốc. Riêng đối với tác phẩm "Tín hiệu lạc quan cho ngành chăn nuôi sau tấm visa đưa thịt gà thương phẩm Việt Nam sang thị trường Nhật Bản" được nhóm tác giả của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Phước đề nghị được đặc cách công nhận sáng kiến cấp tỉnh, Hội đồng chỉ đồng ý công nhận cho tác giả Lê Hưng Cát (Phó Trưởng phòng Phát thanh) do có tên cụ thể trong giấy chứng nhận đoạt giải do Đài Tiếng nói Việt Nam cấp. Kết quả này sẽ được Sở KH&CN tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét quyết định.

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Hà Anh Dũng ghi nhận kết quả cuộc họp để báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định và nhấn mạnh, ngành giáo dục và đào tạo cần phải hướng dẫn cụ thể cho các giáo viên khi thực hiện sáng kiến để có thể đưa ra các giải pháp có chất lượng, hiệu quả, đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định, tránh tình trạng nhiều hồ sơ trình lên tới Hội đồng cấp tỉnh mà nội dung còn rất sơ sài, chưa thật sự tiêu biểu để có thể xem xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh. Về vấn đề kinh phí, đồng chí Hà Anh Dũng giao bộ phận chuyên môn của Sở KH&CN có trách nhiệm tham mưu làm việc cụ thể với Sở Tài chính để thống nhất định mức chi cho hoạt động xét công nhận sáng kiến; đồng thời tham mưu cho Sở KH&CN để tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định cụ thể về định mức chi cho hoạt động này một cách thống nhất từ cấp tỉnh tới cơ sở./.

Tin liên quan

Trưởng Ban biên tập: Th.S Nguyễn Minh Quang - P. Giám đốc Sở KH&CN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thị xã Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tthongtin.skhcn@binhphuoc.gov.vn