Thực hiện Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 12/5/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bình Phước, ngày 29/3/2016, Sở KH&CN đã ban hành Hướng dẫn số 234/HD-SKHCN về việc tổ ...

Chi tiết >>>

Tài liệu do Sở KH&CN tổng hợp nhằm phổ biến rộng rãi tới các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh để nắm rõ các quy định của Nhà nước và của tỉnh về quản lý hoạt động sáng kiến, đồng thời thuận tiện trong công tác xét công nhận sáng ...

Chi tiết >>>

1
Số dữ liệu:
select

Trưởng Ban biên tập: Th.S Nguyễn Minh Quang - P. Giám đốc Sở KH&CN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thị xã Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tthongtin.skhcn@binhphuoc.gov.vn