Ngày 09/5/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 945/QĐ-UBND về việc công nhận và cấp giấy chứng nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến trên địa bàn tỉnh (đợt 1 năm 2019).

Chi tiết >>>

Ngày 29/01/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 218/QĐ-UBND về việc công nhận và cấp giấy chứng nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến trên địa bàn tỉnh.

Chi tiết >>>

Ngày 29/01/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 219/QĐ-UBND về việc công nhận và cấp giấy chứng nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến trên địa bàn tỉnh.

Chi tiết >>>

Ngày 26/11/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2698/QĐ-UBND về việc công nhận và cấp giấy chứng nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt 2 năm 2018 cho 18 tác giả, đồng tác giả và công nhận phạm vi ảnh hưởng trên toàn quốc đối ...

Chi tiết >>>

Ngày 18/10/2017, Hội đồng Sáng kiến tỉnh Bình Phước đã ban hành Quyết định số 2600/QĐ-HĐSKBP về việc công nhận và cấp giấy chứng nhận 27 sáng kiến cấp tỉnh đợt 1 năm 2017.

Chi tiết >>>

Ngày 16/8/2017, Hội đồng Sáng kiến tỉnh Bình Phước đã có Quyết định số 2013/QĐ-HĐSKBP về việc công nhận và cấp giấy chứng nhận 18 sáng kiến cấp tỉnh thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo (đợt 3, năm học 2015 - 2016).

Chi tiết >>>

Ngày 30/12/2016, Hội đồng Sáng kiến tỉnh Bình Phước đã có Quyết định số 1045/QĐ-HĐSKBP về việc công nhận và cấp giấy chứng nhận 11 sáng kiến cấp tỉnh thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo (đợt 2, năm học 2015 - 2016).

Chi tiết >>>

Ngày 23/11/2016, Hội đồng Sáng kiến tỉnh Bình Phước đã có Quyết định số 1105/QĐ-HĐSKBP về việc công nhận và cấp giấy chứng nhận 02 sáng kiến cấp tỉnh đợt 3 năm 2016 (bổ sung).

Chi tiết >>>

Ngày 07/11/2016, Hội đồng Sáng kiến tỉnh Bình Phước đã có Quyết định số 1046/QĐ-HĐSKBP về việc công nhận và cấp giấy chứng nhận 28 sáng kiến cấp tỉnh đợt 3 năm 2016.

Chi tiết >>>

Ngày 07/11/2016, Hội đồng Sáng kiến tỉnh Bình Phước đã có Quyết định số 1045/QĐ-HĐSKBP về việc công nhận và cấp giấy chứng nhận 05 sáng kiến cấp tỉnh thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo (đợt 1, năm học 2015 - 2016).

Chi tiết >>>

1
Số dữ liệu:
select

Trưởng Ban biên tập: Th.S Nguyễn Minh Quang - P. Giám đốc Sở KH&CN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tthongtin.skhcn@binhphuoc.gov.vn