Thông báo kết quả xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt 2 năm 2019

14:31,19-07-2019 | Tác giả: Thanh Liêm
Xem với cỡ chữ | Từ viết tắt

Thực hiện Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 21/6/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bình Phước và căn cứ kết quả họp Hội đồng Sáng kiến cấp tỉnh ngày 18/7/2019, Sở KH&CN thông báo tới các tác giả, đồng tác giả và các cơ quan, đơn vị có liên quan kết quả xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt 2 năm 2019 như sau:

 
1. Đối với khối các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện:

- Số giải pháp được công nhận sáng kiến cấp tỉnh: 04 (Nội dung các sáng kiến này mời xem tại đây).

- Số giải pháp không đủ điều kiện công nhận: 05.

 (Chi tiết kết quả xem tại Phụ lục 1 đính kèm).

2. Đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo:

- Số giải pháp được công nhận sáng kiến cấp tỉnh: 09 (Nội dung các sáng kiến này mời xem tại đây).

- Số giải pháp không đủ điều kiện công nhận: 04.

- Số giải pháp đề nghị để lại xem xét trong đợt sau khi có kết quả xác minh làm rõ nội dung sáng kiến và hiệu quả áp dụng: 05.

(Chi tiết kết quả xem tại Phụ lục 2 đính kèm).

3. Đối với các trường hợp nộp hồ sơ đề nghị xét đặc cách trước ngày Quyết định số 19/2019/ QĐ-UBND ngày 21/6/2019 của UBND tỉnh có hiệu lực (trước ngày 05/7/2019): Hội đồng thống nhất bỏ phiếu thông qua và công nhận.

(Chi tiết kết quả xem tại Phụ lục 3 đính kèm).

Trên đây là kết quả xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt 2 năm 2019, Sở KH&CN thông báo tới các tác giả, đồng tác giả và các cơ quan, đơn vị có liên quan được biết. Trường hợp các tác giả, đồng tác giả và các cơ quan, đơn vị có liên quan có ý kiến phản hồi thì đề nghị gửi văn bản về Sở KH&CN trước ngày 26/7/2019. Quá thời hạn nêu trên nếu không có tổ chức, cá nhân nào có ý kiến về kết quả nêu trên thì Sở KH&CN sẽ tổng hợp kết quả và trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định theo quy định.

Thông tin liên hệ: Tổ Thư ký Hội đồng Sáng kiến cấp tỉnh (Bộ phận Sở hữu trí tuệ thuộc Phòng Quản lý KH&CN, Sở KH&CN) - Số 678, QL 14, P. Tân Phú, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước; Điện thoại: 02713 887 511./.


Tin liên quan

Trưởng Ban biên tập: Th.S Nguyễn Minh Quang - P. Giám đốc Sở KH&CN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tthongtin.skhcn@binhphuoc.gov.vn