Hướng dẫn tổ chức xét công nhận sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bình Phước (đã hết hiệu lực từ ngày 05/7/2019)

11:17,30-03-2016 | Tác giả: Thanh Liêm
Nguồn: Hướng dẫn số 234/HD-SKHCN ngày 29/3/2016 của Sở KH&CN Bình Phước | Xem với cỡ chữ | Từ viết tắt

Thực hiện Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 12/5/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bình Phước, ngày 29/3/2016, Sở KH&CN đã ban hành Hướng dẫn số 234/HD-SKHCN về việc tổ chức xét công nhận sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bình Phước.


Toàn văn Hướng dẫn số 234/HD-SKHCN mời xem tại đây

Các Phụ lục kèm theo Hướng dẫn này:

   - Phụ lục I: Mẫu Thông báo kết quả xử lý đơn yêu cầu công nhận sáng kiến

   - Phục lục II: Mẫu Phiếu nhận xét, đánh giá của thành viên Hội đồng Sáng kiến;

   - Phụ lục III: Mẫu Biên bản họp Hội đồng Sáng kiến;

   - Phụ lục IV: Mẫu Bản xác nhận kết quả xét công nhận phạm vi ảnh hưởng, khả năng áp dụng, nhân rộng của sáng kiến;

   - Phụ lục V: Mẫu Quyết định công nhận sáng kiến;

   - Phục lục VI: Mẫu công văn đề nghị xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh;
 
   - Phụ lục VII: Mẫu Công văn đề nghị chấp thuận kết quả xét công nhận sáng kiến cho người đứng đầu cơ sở là tác giả, đồng tác giả sáng kiến;

   - Phụ lục VIII: Mẫu Báo cáo kết quả xét công nhận sáng kiến cho người đứng đầu cơ sở là tác giả, đồng tác giả sáng kiến;

   - Phụ lục IX: Mẫu Văn bản xác nhận hiệu quả áp dụng giải pháp được đề nghị công nhận sáng kiến.

Trưởng Ban biên tập: Th.S Nguyễn Minh Quang - P. Giám đốc Sở KH&CN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tthongtin.skhcn@binhphuoc.gov.vn