Căn cứ kết quả họp Hội đồng xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt 3 năm 2018 ngày 18/10/2018, Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN) thông báo tới các tác giả (đồng tác giả) và các cơ quan, đơn vị có liên quan kết quả như sau:

Chi tiết >>>

Thực hiện Quyết định số 2804/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2018, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước trân trọng kính mời các tổ chức, cá nhân có đủ điều ...

Chi tiết >>>

Ngày 13/9/2017, Hội đồng Sáng kiến tỉnh Bình Phước đã họp xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh cho 49 tác giả, nhóm tác giả công tác tại cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong đợt 1 năm 2017. Theo Biên bản số 10/BB-HĐSKBP, Hội đồng ...

Chi tiết >>>

Thực hiện các Quyết định số: 2013/QĐ-HĐSKBP ngày 16/8/2017, 1222/QĐ-HĐSKBP ngày 30/12/2016, 1045/QĐ-HĐSKBP ngày 07/11/2016 của Hội đồng Sáng kiến tỉnh Bình Phước, Sở KH&CN thông báo cho các tác giả có tên trong các Quyết định nêu ...

Chi tiết >>>

Thực hiện Quyết định số 1190/QĐ-UBND ngày 18/5/2017 của UBND tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt Đề cương Đề án phát triển ngành khoa học và công nghệ tỉnh Bình Phước đến năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước thông báo ...

Chi tiết >>>

Thực hiện Quyết định số 1801/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 của UBND tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ Khảo sát, đánh giá hiệu quả ứng dụng kết quả nghiên cứu của các đề tài khoa học cấp tỉnh giai đoạn 2010 - 2015, Sở ...

Chi tiết >>>

Theo yêu cầu của Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 286/STTTT-TTBCXB ngày 25/4/2017 về tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về kế hoạch chuyển đổi mã vùng điện thoại, Cổng TTĐT Sở KH&CN thông báo như sau:

Chi tiết >>>

Ngày 24/3/2017, Hội đồng Sáng kiến tỉnh Bình Phước đã họp xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh cho Khối Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), năm học 2015 - 2016 (Đợt 3). Theo kết quả bỏ phiếu tại cuộc họp nêu trên, có 18 giải pháp được công ...

Chi tiết >>>

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các tổ chức và cá nhân trên địa bàn các huyện, thị xã, các doanh nghiệp trẻ, các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các doanh nghiệp khoa học và công nghệ, các tổ chức khoa học và công nghệ trên địa ...

Chi tiết >>>

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước thông báo định hướng nghiên cứu - ứng dụng khoa học và công nghệ để các tổ chức, cá nhân đề xuất đăng ký đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp nhà nước và cấp tỉnh thực hiện năm 2018 như ...

Chi tiết >>>

Số dữ liệu:
select

Trưởng Ban biên tập: Th.S Nguyễn Minh Quang - P. Giám đốc Sở KH&CN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thị xã Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tthongtin.skhcn@binhphuoc.gov.vn