Theo Quyết định số 2074/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước, Sở KH&CN công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở KH&CN thực hiện nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích

Chi tiết >>>

Theo Quyết định số 1704/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành KH&CN tỉnh Bình Phước thực hiện tại ...

Chi tiết >>>

Ngày 28/4/2017, Sở KH&CN đã ban hành Kế hoạch số 370/KH-SKHCN về tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước năm 2017.

Chi tiết >>>

Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành KH&CN tỉnh Bình Phước vừa được Chủ tịch UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 2109/QĐ-UBND ngày 08/8/2016, thay thế các bộ thủ tục hành chính được Chủ tịch ...

Chi tiết >>>

Ngày 18/5/2016, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 1144/QĐ-UBND ngày 18/5/2016

Chi tiết >>>

Dưới đây là Danh mục Thủ tục hành chính và Dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN

Chi tiết >>>

Bộ trưởng Bộ Tư pháp vừa ban hành Thông tư 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 về hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính.

Chi tiết >>>

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính về lĩnh vực khoa học và công nghệ theo hướng đơn giản hóa, đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ, công khai minh bạch và nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước; ...

Chi tiết >>>

(DostBP) Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bình Phước vừa được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 14/01/2013.

Chi tiết >>>

(DostBP) UBND tỉnh Bình Phước vừa ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2012-2015 trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 720/QĐ-UBND ngày 17/4/2012.

Chi tiết >>>

1
Số dữ liệu:
select

Trưởng Ban biên tập: Th.S Nguyễn Minh Quang - P. Giám đốc Sở KH&CN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thị xã Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tthongtin.skhcn@binhphuoc.gov.vn