Công bố Bộ thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành KH&CN trên địa bàn tỉnh Bình Phước

16:29,14-01-2019 | Tác giả: Thanh Liêm
Xem với cỡ chữ | Từ viết tắt

Ngày 28/12/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2993/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 về việc công bố bộ thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ và bãi bỏ được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính, UBND cấp huyện thuộc thẩm quyền quản lý và giả quyết của ngành Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Phước và thay thế Quyết định số 1704/QĐ-UBND ngày 13/7/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.


Theo đó, 68 thủ tục hành chính thuộc 04 lĩnh vực, cụ thể: Lĩnh vực khoa học và công nghệ; Sở hữu trí tuệ; Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ, hạt nhân; Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Trong 68 thủ tục hành chính có 64 thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và 04 thủ tục thực hiện tại UBND cấp huyện. Ngoài ra, Quyết định số 2993/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 hủy bỏ 26 thủ tục hành chính tại Quyết định số 1704/QĐ-UBND ngày 13/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành KH&CN tỉnh Bình Phước.

Toàn văn Bộ thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành KH&CN trên địa bàn tỉnh Bình Phước mời xem tại đây hoặc có thể tra cứu trên Cổng Thông tin Dịch vụ công tỉnh Bình Phước tại địa chỉ: http://dichvucong.binhphuoc.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh?unitId=46. Bên cạnh đó, người dùng mạng xã hội Zalo có thể tra cứu các thủ tục và kết quả giải quyết thủ tục hành chính nêu trên tại trang Zalo của ngành KH&CN tỉnh Bình Phước tại địa chỉ: https://zalo.me/1899072676999064530 hoặc quét mã QR như hình dưới đây: 


Mã QR code dùng để quét truy cập vào trang thông tin Ngành KH&CN Bình Phước trên Zalo

Tin liên quan

Trưởng Ban biên tập: Th.S Nguyễn Minh Quang - P. Giám đốc Sở KH&CN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tthongtin.skhcn@binhphuoc.gov.vn