Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành KH&CN trên địa bàn tỉnh

16:19,10-06-2019 | Tác giả: Thanh Liêm
Xem với cỡ chữ | Từ viết tắt

Thực hiện Quyết định số 1116/QĐ-UBND tỉnh ngày 28/5/2019 của UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành KH&CN trên địa bàn tỉnh,Sở Khoa học và Công nghệ công bố công khai thủ tục mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành KH&CN trên địa bàn tỉnh như sau: mời xem nội dung chi tiết tại Quyết định đính kèm.

Quý vị có thể tra cứu và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực KH&CN tại Cổng thông tin Dịch vụ công tỉnh Bình Phước tại địa chỉ: http://dichvucong.binhphuoc.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh?unitId=46

Tin liên quan

Trưởng Ban biên tập: Th.S Nguyễn Minh Quang - P. Giám đốc Sở KH&CN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tthongtin.skhcn@binhphuoc.gov.vn