Tập trung khai thác tối đa tiềm năng KH&CN cho phát triển kinh tế - xã hội

15:33,17-01-2019 | Tác giả: Lê Hữu Hoà
Nguồn: http://dangcongsan.vn | Xem với cỡ chữ | Từ viết tắt

Đó là một trong những quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế.


Theo nội dung Nghị quyết này, một trong những mục tiêu cụ thể đến năm 2035 là phát triển năng lực đổi mới sáng tạo, có đội ngũ nhân lực khoa học, công nghệ, chuyên gia đầu ngành tương đương trình độ của các nước tiên tiến trong khu vực.

Toàn văn Nghị quyết mời xem tại đây


Tin liên quan

Trưởng Ban biên tập: Th.S Nguyễn Minh Quang - P. Giám đốc Sở KH&CN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tthongtin.skhcn@binhphuoc.gov.vn